30 november 2021

Zásady ochrany osobných údajov

Aké údaje sa zhromažďujú?

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od vášho vzťahu s nami. Spravidla obsahujú vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo, názov spoločnosti, štruktúru spoločnosti a pracovnú pozíciu. Môžu zahŕňať váš životopis, podrobnosti o vašom predchádzajúcom zamestnaní a profesionálnych činnostiach, informácie o štátnej príslušnosti (vrátane kópií dokladov totožnosti, napríklad pasu) a referencie poskytnuté tretími stranami.

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, napríklad keď (i) s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu alebo iných kanálov, (ii) pri stretnutí so zástupcom Andus Group alebo s niektorej z jej dcérskych spoločností (iii), keď sa nás opýtate posielať vám informačné vestníky alebo iné (nemarketingové) materiály a / alebo (iv) pri uchádzaní sa o prácu.

 

Ako používame vaše údaje?

Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame napr. aby sme vás mohli kontaktovať. V súlade s GDPR je našim právnym základom pre zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov o vás to, že takéto spracovanie je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy pri prevádzkovaní a prevádzke nášho podnikania a zabezpečovaní efektívnej komunikácie.

 

S kým zdieľame vaše údaje?

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi môžeme vaše údaje zdieľať s tretími stranami, napríklad so stranami, ktoré nám poskytujú služby (CRM). Vaše údaje nesprístupňujeme žiadnej tretej strane na komerčné účely.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Obdobie, po ktoré budeme osobné údaje uchovávať, sa bude líšiť v závislosti od účelu, pre ktoré boli zhromaždené, ako aj od požiadaviek všetkých príslušných zákonov alebo predpisov.

 

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Andus Group a všetky jej dcérske spoločnosti implementovali príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť vaše údaje pred stratou a chránia pred prístupom neoprávnených osôb. To isté požadujeme od našich poskytovateľov služieb a zabezpečíme implementáciu zmluvných záruk na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov.

 

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky použiť na zefektívnenie práce používateľa. Podľa zákona môžeme ukladať cookies do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie tejto stránky. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie. Súbory cookie používame iba na analýzu našej činnosti.

 

Vaše práva

Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, a môžete požiadať o ich kópiu. Máte tiež právo na opravu nesprávnych údajov o vás a v niektorých prípadoch nás môžete požiadať o vymazanie vašich údajov.

 

Máte tiež právo prijať vaše údaje v strojovo čitateľnom formáte a nechať ich preniesť na inú stranu zodpovednú za spracovanie údajov.

 

Aktualizácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v máji 2021. Toto vyhlásenie je šité na mieru použitia a možností na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo priebežne aktualizovať a meniť toto vyhlásenie, aby odrážalo všetky zmeny v spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje, alebo meniace sa zákonné požiadavky. V prípade akýchkoľvek takýchto zmien zverejníme zmenené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na tomto webe.

 

Kontaktné údaje

Všetky žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov je potrebné zaslať písomne na túto adresu:

 

Andus Group BV
Voorstraat 56
4132 AS Vianen, NL
E info@andusgroup.com