Sídlo spoločnosti:

Košice, Slovakia

ISS projects, s.r.o.

Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovakia

T  +421 (0)55 729 92 27

E  info@issprojects.sk

Člen skupiny Andus Group

ISS projects, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Andus Group a je jedným z troch členov divízie Services & Maintenance. Poslanie spoločnosti ako celku je vyjadrené firemným mottom: „Slúžiť priemyslu“ („Serving the industry“). Na základe odbornosti v rámci skupiny, pomáhame našim zákazníkom na celom svete s riešením v oblasti návrhov, výroby, inštalácie a údržby oceľových konštrukcií, offshore, výrobných technológií, žiaruvzdorných materiálov v oblasti trhového segmentu. Kombinácia spoľahlivosti a úsilia o inováciách zaisťuje, že Andus Group si úspešne udržiava vedúce postavenie na trhu.